Koszyk

Polityka prywatności

Niniejsza Polityka prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych przez sklep internetowy etycznykosmetyczny.pl, prowadzony pod adresem www.etycznykosmetyczny.pl (dalej zwaną Witryną) przez Etyk Kosmetyk Elżbieta Zwolska (dalej zwanego Sklepem Internetowym).
Sklep internetowy dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia poszanowania prywatności i ochrony udzielonych informacji osobowych podczas korzystania z Witryny i dokonywania zakupów w ramach sklepu oraz w tym celu podejmuje wszelkie niezbędne działania.

DEFINICJE

Administrator – Administratorem danych osobowych jest firma Etyk Kosmetyk Elżbieta Zwolska (dalej zwana Sklepem internetowym).

Dane osobowe – Za dane osobowe uznaje się informacje o osobie fizycznej służące do jej zidentyfikowania w celu realizacji umowy kupna-sprzedaży to jest: Imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail, dane finansowe, dane o lokalizacji, w tym IP urządzenia, identyfikator internetowy, informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie oraz innej podobnej technologii.

Polityka – Pod pojęciem Polityka należy rozumieć niniejszą Politykę prywatności.

Obowiązek informacyjny RODO – Za obowiązek informacyjny RODO należy rozumieć zapisy zwarte w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Serwis – Poprzez serwis należy rozumieć serwis internetowy prowadzony przez Administratora pod adresem www.etycznykosmetyczny.pl.

Użytkownik – Użytkownikiem jest każda osoba fizyczna odwiedzająca Serwis lub korzystająca z jednej albo kilku usług czy funkcjonalności opisanych w Polityce.

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe są to informacje, które zostały nam przekazane w drodze rejestracji w Sklepie internetowym (założenie konta) lub poprzez wypełnienie formularza kontaktowego w Serwisie www.etycznykosmetyczny.pl.

Przetwarzanie danych osobowych jest nam niezbędne tylko i wyłącznie w celu świadczenia usług oferowanych przez Etyczny Kosmetyczny.pl
Przez przetwarzanie danych osobowych należy rozumieć tylko takie działania, które są nam niezbędne do realizacji umowy sprzedaży, to jest:

 • Umożliwienie świadczenia usługi drogą elektroniczną poprzez założenie konta w Sklepie internetowym, zarządzanie nim oraz korzystanie z wszystkich możliwości posiadanego konta,
 • Realizowanie umów kupna-sprzedaży zgodnie z Regulaminem,
 • Wysyłkę i monitorowania przesyłek,
 • Realizowanie zobowiązań w zakresie gwarancji lub rękojmi,
 • Prowadzenie kontaktu w sprawach związanych z zawartą umową sprzedaży,
 • Prowadzenie księgowości oraz cele podatkowe związane z obowiązkami prawnymi

W sytuacji wyrażenia zgodny na kontakt w formie newslettera dane osobowe są przetwarzane w celu:

 • Wysyłania informacji i ofert specjalnych,
 • Prowadzenia konkursów.

Jednocześnie w każdej chwili każdemu klientowi Sklepu przysługuje prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Taką potrzebę należy zgłosić w taki sam sposób, w jak wyrażona została zgoda lub poprzez kontakt z Administratorem.
W sytuacji braku rezygnacji, dane będą przetwarzane aż do odwołania.

SYSTEM OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Administrator Danych Osobowych dołożył wszelkich starań aby zastosować środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych zgodne z wymaganiami określonymi w obowiązujących przepisach o ochronie danych osobowych. W szczególności uwzględniono: rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024); wytyczne Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych; Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Do najważniejszych elementów zastosowanego systemu ochrony danych osobowych należą:

 1. Certyfikat SSL, który gwarantuje, że komunikacja pomiędzy Twoim komputerem, a Serwisem jest szyfrowana 256 bitowym kluczem.
 2. Gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych odbywa się tylko w celu dopełnienia konieczności realizacji umowy, ma miejsce przez możliwie najkrótszy czas, a na każdą dodatkową czynność nie związaną z realizacją umowy kupna-sprzedaży należy wyrazić oddzielną zgodę.
 3. Dostęp do Twoich danych osobowych mają tylko osoby uprawnione i przeszkolone w zakresie ochrony danych osobowych, dające gwarancję ich bezpieczeństwa.
 4. System IT Serwisu oraz procedury wewnątrzfirmowe spełniają standardy ochrony danych osobowych.

W związku z powyższym należy uznać, że Administrator Danych Osobowych dopełnił wszelkich prawem przewidzianych obowiązków w zakresie ochrony danych osobowych.

DANE OSOBOWE

Chcąc realizować zakupy w Sklepie internetowym etycznykosmetyczny.pl niezbędne jest zawarcie z nami umowy kupna-sprzedaży. W tym celu potrzebne jest podanie następujących danych osobowych:

 • Imienia i nazwiska,
 • Adresu dostawy
 • Numeru telefonu
 • Adresu e-mail
 • Danych firmy , jeśli zakup nie jest dokonywany przez osobę prywatną.

Jeśli nie otrzymamy powyższych danych, nie będzie możliwe zrealizowanie umowy i nie będzie możliwy kontakt z naszej strony.
W innych przypadkach podanie danych osobowych jest dobrowolne.
Masz zawsze prawo dostępu do danych, możesz chcieć je sprostować. Możesz też zawsze sprzeciwić się przetwarzaniu przez nas Twoich danych.
Dane będą przechowywane przez nas do czasu wycofania Twojej zgody.
Zawsze możesz cofnąć udzieloną nam zgodę – w każdym momencie.
Podanie przez Ciebie danych nie wynika z żadnego obowiązku prawnego, jest dobrowolne.
Stosujemy tzw. Profilowanie, tzn. śledzimy historię otwieralności przez Ciebie e-maili, aby później wysyłać Ci informacje najbardziej dla Ciebie przydatne.

Jeżeli chcesz złożyć skargę w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez nas, możesz to zrobić wysyłając ją do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

UDOSTĘPNIANIE DANYCH OSOBOWYCH

Twoje dane osobowe udostępniamy przede wszystkim podmiotom zapewniającym usługi pocztowe oraz kurierskie, które wykonują usługi na Twoją rzecz w celu dostarczenia produktów, które kupisz w sklepie Etyczny Kosmetyczny.
Poza tym, jeśli zdecydujesz się skorzystać z platform płatności, które udostępniamy, przekażemy Twoje dane podmiotom realizującym usługi takich płatności w celu ich zrealizowania.
Możemy przekazać Twój adres e-mail podmiotom realizującym usługi masowej wysyłki wiadomości e-mail w celu realizacji wysyłki newslettera.

POLITYKA COOKIES

Sklep internetowy Etyczny Kosmetyczny wykorzystuje pliki cookies.

Pliki cookies to część technologii stron internetowych służąca do umożliwienia, usprawnienia lub ułatwienia użytkownikom stron poruszania się na tych stronach. Są to informacje dotyczące między innymi zalogowania, dokonanych wyborów lub ustawień na witrynie, wykorzystywane przez tą stronę tak, żeby użytkownik nie musiał wprowadzać wcześniej wprowadzonych danych ponownie poruszając się w obrębie jednego serwisu internetowego. Tym sposobem mogą ułatwiać, usprawniać lub w ogóle umożliwiać poprawne działanie serwisu. Są to pliki tekstowe zapisywane na urządzeniu użytkownika odwiedzającego serwis. Zapisywanie tych plików umożliwione i kontrolowane jest za pomocą przeglądarki internetowej i nie wymaga żadnego dodatkowego oprogramowania a także działania ze strony użytkownika. Domyślnie, technologia cookies w przeglądarkach internetowych jest włączona. Użytkownik może przeglądać zawartość tych plików, edytować je, usuwać lub całkowicie wyłączyć ich zapisywanie w obrębie danego serwisu internetowego lub wszystkich stron, jakie odwiedza.

Podczas korzystania z witryny internetowej etycznykosmetyczny.pl pliki cookies zapisywane są automatycznie na urządzeniu użytkownika. Podmiotem odpowiedzialnym za ich zamieszczanie oraz odczytywanie jest firma Etyk Kosmetyk , będąca Administratorem Danych Osobowych.

Pliki cookies są nam potrzebne w celu:

 • utrzymania sesji użytkownika,
 • zapamiętania zawartości koszyka,
 • wyświetlania użytkownikowi produktów, jakie ostatnio oglądał,
 • zapamiętania głosu użytkownika w ankiecie, jeśli weźmie w niej udział,
 • tworzenia statystyk i raportów oglądalności Serwisu.

Użytkownik może usunąć lub zablokować pliki cookies sklepu stosując odpowiednie ustawienia dostępne w swojej przeglądarce internetowej. Aby dowiedzieć się jak to zrobić należy skorzystać z pomocy danej przeglądarki internetowej. Należy jednak mieć na uwadze fakt, że usunięcie plików cookies lub ich zablokowanie może wywołać nieprawidłowe funkcjonowanie sklepu na urządzeniu użytkownika.