Koszyk

“Schron” Stowarzyszenie Przyjaciół Schroniska w Milanówku

komu pomagamy

„SCHRON” Stowarzyszenie Przyjaciół Schroniska w Milanówku powstało w 2016 roku. Terenem działania Stowarzyszenia jest przede wszystkim schronisko w Milanówku, Milanówek oraz okoliczne miejscowości.

MISJA STOWARZYSZENIA
Celem stowarzyszenia jest szeroko pojęta pomoc zwierzętom bezdomnym, przede wszystkim obecnym i byłym podopiecznym Schroniska dla bezdomnych zwierząt w Milanówku. A także propagowanie przepisów dotyczących ochrony i praw zwierząt oraz zasad zajmowania się zwierzętami ze szczególnym uwzględnieniem opieki nad zwierzętami w schronisku w Milanówku.
Stowarzyszenie swoje cele realizuje m. in. poprzez:
• organizację wolontariatu na terenie Schroniska dla bezdomnych zwierząt w Milanówku;
• prowadzenie strony internetowej oraz profilów schroniska na portalach internetowych;
• prowadzenie adopcji zwierząt przebywających w Schronisku w Milanówku.

„Schron” Stowarzyszenie Przyjaciół Schroniska w Milanówku
ul. Stawy 1a
05-822 Milanówek
NIP: 529-180-88-66
KRS: 0000587523

https://stowarzyszenieschron.pl/
kontakt@stowarzyszenieschron.pl
Osoby chcące wspomóc „SCHRON” Stowarzyszenie Przyjaciół Schroniska w Milanówku proszone są o wpłacanie datków na poniższy numer konta:
PKO BP S.A.
47 1020 1055 0000 9302 0359 3308
(w tytule przelewu prosimy wpisać „darowizna”)