Koszyk

Stowarzyszenie Przyjaciół Fretek

aria

SPF Stowarzyszenie Przyjaciół Fretek jest organizacją pozarządową, która zajmuje się niesieniem pomocy zwierzętom – przede wszystkim fretkom – w potrzebie. Pracuje pro bono w oparciu o wolontariat członków organizacji.

Działa intensywnie na polu prowadzenia adopcji zwierząt. Pomaga fretkom, które z różnych powodów straciły dach nad głową, zapewniając im troskliwą opiekę w domach tymczasowych i znajdując nowych opiekunów. Niejednokrotnie trafiają do niej zwierzęta chore, ranne czy wycieńczone, wiele boi się kontaktu z człowiekiem i potrzebuje wiele czasu i cierpliwości, zanim będzie gotowe znów mu zaufać. Stowarzyszenie włącza się też w walkę z bezdomnością zwierząt, propagując sterylizację.

Istotnym aspektem działalności Stowarzyszenia Przyjaciół Fretek jest upowszechnianie wiedzy na temat fretek – uroczych i towarzyskich, ale wymagających zwierząt towarzyszących. Stowarzyszenie prowadzi także działalność interwencyjną w ramach obowiązujących przepisów prawa przez ujawnianie przestępstw i wykroczeń przeciwko zwierzętom (w szczególności fretkom) oraz reprezentowanie wobec wymiaru sprawiedliwości praw zwierzęcia jako pokrzywdzonego.

Siedziba (dane do wystawienia faktury):
Stowarzyszenie Przyjaciół Fretek
ul. Adama Mickiewicza 18a m. 4
01-517 Warszawa
KRS 0000332718
REGON 220830406
NIP 9571023163

Adres korespondencyjny:
Stowarzyszenie Przyjaciół Fretek
ul. Adama Mickiewicza 18a m. 4
01-517 Warszawa

Dane kontaktowe
Telefon alarmowy: +48 883 324 684
E-mail: zarzad@fretek.org

http://fretek.org/

Osoby chcące wspomóc Stowarzyszenie Przyjaciół Fretek proszone są o wpłacanie datków na poniższy nr konta (wpłaty krajowe):
Konto PLN: 54 1140 2004 0000 3502 7738 8688
tytułem: darowizna